جمعیت قورباغه ها در سراسر جهان در نرخ بی سابقه ای رو به کاهش گذاشته و تقریبا یک سوم گونه های دوزیستان در معرض تهدید می باشند.
سایت های دیگر و اخبار
صفحه اصلی درباره ما - اهداف و تماس بخش کودکان یاری و حمایت امکانات - راهنما و قوانین استفاده از سایت دوزیست چیست؟ تاریخچه تکامل رده بندی دوزیستان زیست شناسی و فیزیولوژی اکولوژی و رفتارشناسی دوزیستان خاورمیانه دوزیستان ایران اهمیت دوزیستان عوامل تهدید کننده دوزیستان چگونگی حفاظت از دوزیستان تراریوم وسایل و تجهیزات تراریوم ‌‌پروژه ها و همکاری ها کتاب ها زمان بندی سفرهای آموزشی سایت های دیگر اخبار 
در قسمت ثبت مشخصات دوزیستان:
عکاس ندا جروقی  - انتشار : مسعود رضایی --- عکس Iranodon gorganensis
عکاس ندا جروقی  - انتشار : مسعود رضایی --- عکس Iranodon gorganensis
عکاس حسین آخانی - انتشار : خسرو رجب زاده - عکس Bufotes variabilis
عکاس حسن پیشوایی - انشار پرهام بیهقی - عکس Bufotes surdus
عکاس
نیما رحیم زاده - انشار نیما رحیم زاده - عکس Triturus karelinii
عکاس
فراهم احمد زاده - انشار پرهام بیهقی - عکس Iranodon persicus
عکاس
فراهم احمد زاده - انشار پرهام بیهقی- عکس Neurergus derjugini
عکاس
علیرضا زمانی - انشار علیرضا زمانی - عکس Pelophylax ridibundus
عکاس ؟؟؟ - انتشار جلال زارعی و پرهام بیهقی - عکس Iranodon gorganensis
عکاس فرزانه هاشمی - انتشار فرزانه هاشمی - عکس Rana pseudodalmatina
عکاس فرزانه هاشمی - انتشار فرزانه هاشمی - عکس Rana pseudodalmatina
عکاس فرزانه هاشمی - انتشار فرزانه هاشمی - عکس Rana pseudodalmatina
عکاس گلناز آتابای - انتشار گلناز آتابای - عکس Rana macrocnemis

گونه یابی:

با کلیک بر روی آلبوم می توانید تصاویر را مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق فرم زیر تصاویر را جستجو کنید.

calphotos

عکاس :
نام علمی :
نام انگلیسی :
شناسه عکس :
تعداد تصویر :
 

  
 
FA
EN
AR
     
Free DHTML scripts provided by D