o

جمعیت قورباغه ها در سراسر جهان در نرخ بی سابقه ای رو به کاهش گذاشته و تقریبا یک سوم گونه های دوزیستان در معرض تهدید می باشند.
سایت های دیگر و اخبار
صفحه اصلی درباره ما - اهداف و تماس بخش کودکان یاری و حمایت امکانات - راهنما و قوانین استفاده از سایت دوزیست چیست؟ تاریخچه تکامل رده بندی دوزیستان زیست شناسی و فیزیولوژی اکولوژی و رفتارشناسی دوزیستان خاورمیانه دوزیستان ایران اهمیت دوزیستان عوامل تهدید کننده دوزیستان چگونگی حفاظت از دوزیستان تراریوم وسایل و تجهیزات تراریوم ‌‌پروژه ها و همکاری ها کتاب ها زمان بندی سفرهای آموزشی سایت های دیگر اخبار 
فعالیت های مربوط به حفاظت سمندر امپراطور توسط موسسه خزنده شناسان پارس در سال ۱۳۹۳
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
کارگاه هم اندیشی سمندر - دزفول
با همکاری آقای مهندس باربد صفایی مهرو و آقای مهندس هادی فهیمی از موسسه خزنده شناسان پارس

*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
اطلاع رسانی  به اکوتورلیدرها
با همکاری آقای مهندس پرهام بیهقی از موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
آموزش به کودکان - تهران - دکتر هشترودی
با همکاری داوطلبین شرکت کننده در کارگاه آموزشی سمندر برگزار شده توسط موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
آموزش به کودکان - تهران - صدرا
با همکاری آقای مهندس پرهام بیهقی از موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
چهارمین روز غرفه خزنده شناسان پارس در نمایشگاه محیط زیست
با همکاری آقای مهندس پرهام بیهقی از موسسه خزنده شناسان پارس و داوطلبین شرکت کننده در کارگاه آموزشی سمندر برگزار شده توسط موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در پاساژ مفید - ستارخان
با همکاری داوطلبین شرکت کننده در کارگاه آموزشی سمندر برگزار شده توسط موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
آموزش جوامع محلی و کودکان - سالن کوه - محل زیست سمندر
با همکاری آقای مهندس باربد صفایی مهرو و آقای مهندس هادی فهیمی از موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
سومین روز غرفه خزنده شناسان پارس در نمایشگاه محیط زیست
با همکاری داوطلبین شرکت کننده در کارگاه آموزشی سمندر برگزار شده توسط موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
دومین روز غرفه خزنده شناسان پارس در نمایشگاه محیط زیست
با همکاری داوطلبین شرکت کننده در کارگاه آموزشی سمندر برگزار شده توسط موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
اولین روز غرفه خزنده شناسان پارس در نمایشگاه محیط زیست
با همکاری خانم دکتر غفاری و آقای مهندس باربد صفایی مهرو از موسسه خزنده شناسان پارس و داوطلبین شرکت کننده در کارگاه آموزشی سمندر برگزار شده توسط موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
کارگاه آموزشی حفاظت سمندر امپراطور توسط موسسه خزنده شناسان پارس در موزه حیات وحش دارآباد
با همکاری خانم دکتر غفاری و آقای مهندس باربد صفایی مهرو و آقای مهندس پرهام بیهقی از موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
بخش دوم کارگاه آموزشی سیستماتیک، آناتومی و فیزیولوژی خزندگان و دوزیستان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
با همکاری خانم دکتر غفاری و آقای مهندس باربد صفایی مهرو از موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
آموزش به کودکان - تهران - صدرا
با همکاری آقای مهندس پرهام بیهقی از موسسه خزنده شناسان پارس
*مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
بخش اول کارگاه آموزشی سیستماتیک، آناتومی و فیزیولوژی خزندگان و دوزیستان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
با همکاری خانم دکتر غفاری و آقای مهندس باربد صفایی مهرو و آقای مهندس هادی فهیمی از موسسه خزنده شناسان پارس
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389

گونه یابی:

با کلیک بر روی آلبوم می توانید تصاویر را مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق فرم زیر تصاویر را جستجو کنید.

calphotos

عکاس :
نام علمی :
نام انگلیسی :
شناسه عکس :
تعداد تصویر :
 

  
 
پروژه حفاظت از سمندر امپراطور